Projektování

Projektování sítí elektronických komunikací

 

V rámci projektové činnosti nabízíme zpracování projektových dokumentací všech stupňů staveb týkající se sítí elektronických komunikací metalických a optických. Zpracováváme rovněž projekty přeložek potřebných pro realizaci jiných staveb.

 

Významné projekty sítí elektronických komunikací

  • Optická síť v Obci Dambořice – investor Obec Dambořice
  • Televizní kabelový rozvod Chýně – investor Obec Chýně
  • Projektové dokumentace pro investora Telefónica Czech republic, a.s. v krajích Hl.město Praha, Středočeský, Královehradecký a Pardubický již po dobu 20 let.

 

Projektování sítí energetických NN a VN

 

  • Projektování vysokého napětí VN, VVN
  • Projektování venkovního i kabelového vedení NN a VN
  • Projektování trafostanic venkovních včetně kioskových
  • Projektování kabelového i venkovního veřejného osvětlení a místního rozhlasu

 

Významní partneři

ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Česká republika s.r.o.

 

Součástí projektových dokumentací jsou podléhající povolení staveb - územní rozhodnutí (územní souhlas, veřejnoprávní smlouva), příp. stavební povolení. Jako součást zpracovaných projektových dokumentací zajišťujeme kompletní majetkoprávní projednání stavby formou zajištění uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům. Pro výstavbu dle našich projektů zajišťujeme autorský dozor.

 

 

Vzorová projektová dokumentace

Morašice, rekonstrukce nn, včetně TS564 a 83-NN, TS (ČEZ Distribuce, a.s.)

Vzorová dokumentace - mapové podklady

Vzorová dokumentace - schema